Viktig info


Till alla medlemmar,


Båtupptagning lördag den 25 september.

 

Vi har gemensam upptagning med kranbil lördag den 25 september vid 11.00 – 15.00 (obs tiden är preliminär och beroende på kranföraren).

 

Vikarby Båtklubb har även i år kommit överens med Karl Hedin om att vi kan nyttja ”Hyvleriet” till vår uppställningsplats i den sk. ”Båtladan”, för båtar. Vi från styrelsens sida arbetar för att få till en långsiktig lösning med Båtladan för att trygga medlemmarnas service med båtförvaring inomhus och hoppas att vi närmar oss en lösning för detta.

 

Ambitionen är att vi helgen den 2-3 oktober kan börja packa in båtarna och vi ber om ni är osäkra om plats, att ni kontrollerar detta genom att kontakta Jörgen Pihlblad 070 6286333, som har ansvar för listan på platser.

 

Ni som har kvar arbetsplikt att utföra ber vi att ni även kontaktar Jörgen Pihlblad 070 6286333, som kan fördela och informera om vad som återstår att göra innan vi tar vintervila.

Viktigt även att påminna om att ni som gjort arbetsplikt och vaktplikt att ni fört in detta i pärmen som finns i klubbhuset, då vi under hösten nu går igenom listorna för kommande debiteringar.

 

Mvh

 

Kent Lövgren

_________________________________

 

 

Ps Tack på förhand_________________________________
Vikarby Båtklubb
c/o Jörgen Pihlblad
Gillbergsvägen 8
79570 VIKARBYN
_____________________________________________________________________________


  Styrelsen har även beslutat om att färdigställa gästhamnsområdet och byggnation av en tankstation. Mot bakgrund av att vi är i behov av likviditet så har styrelsen beslutat att:


  1. kvarhålla oss vid 2020 års avgifter även för 2021.
  2. skicka ut debiteringar och fakturor under mars månad med förhoppning om att alla erlägger sina avgifter före mitten av april månad.
  3. befintlig styrelse och ansvarsområden

           gäller även fram till nästkommande

           årsmötet.


  VIKTIG INFORMATION


  Till er medlemmar som inte rapporterat mail eller om man bytt mail vill vi göra er uppmärksamma på att göra detta för att vi ska kunna effektivisera och höja kvaliteten på kommunikationen till eller från er medlemmar.


  Meddela via mail nedan:


  ekonomi@vikarbybatklubb.se

  medlem@vikarbybatklubb.se


  Med vänlig hälsning

  Vikarby Båtklubb  Viktigt att medlemmar som ej kan medverka vid arbetshelger men ändå önskar göra sin arbetsplikt åligger ansvaret på medlemmen att kontakta ordförande.