Medlemmar

Fastställda avgifter 2021/22


Avgifter


Klubbens stadgar


Visa i PDF fil


Årsmötesprotokoll


Visa

Trivselregler


Trivselregler för båtplatser och hamnanläggning


Visa

 

Ev. förändring av medlems adress-, telefon, mailuppgifter respektive båtförändringar ska omedelbart meddelas Medlemsansvarig, medlem@vikarbybatklubb.se

 

Ev. uppsägning av medlemskap/båtplats skall ske snarast till Medlemsansvarig, tfn 073-510 25 44 eller medlem@vikarbybatklubb.seFrågor om gällande ditt  medlemskap eller avgifter vänligen kontakta oss på epost nedan:

Frågor gällande medlemskap: medlem@vikarbybatklubb.se


Frågor gällande avgifter: ekonomi@vikarbybatklubb.se


Övriga frågor: info@vikarbybatklubb.se

Logga in på Båtunionens hemsida för att se schema för vaktplikt samt administrera dina kontaktuppgifter och information om din båt.