Blivande medlemmar

Fastställda avgifter för Vikarby båtklubb 2017


Depositioner


Avgifter

Frågor om ditt blivande medlemskap eller om avgifter vänligen kontakta oss på epost nedan:

Frågor gällande medlemskap:  medlem@vikarbybatklubb.se

 

Frågor gällande avgifter:  ekonomi@vikarbybatklubb.se

 

 

Övriga frågor: info@vikarbybatklubb.se

För att bli medlem i Vikarby båtklubb gå in på Båtunionen och registrera dig.Kontakta oss på epost:

info@vikarbybatklubb.se

Följ oss

© All Rights Reserved 2017

Webbmaster - Magnus Sjönnebring

Uppdaterad: 2020-02-13