Viktig info

VIKTIGT INFORMATION

 

Till er medlemmar som inte rapporterat mail eller om man bytt mail vill vi göra er uppmärksamma på att göra detta för att vi ska kunna effektivisera och höja kvaliteten på kommunikationen till eller från er medlemmar.

 

Meddela via mail nedan:

 

ekonomi@vikarbybatklubb.se

medlem@vikarbybatklubb.se

 

Med vänlig hälsning

Vikarby Båtklubb

 

 

Båtklubben säljer två stycken torkskåp. För mer information kontakta ordförande på tel 070-628 63 33

Viktigt att medlemmar som ej kan medverka vid arbetshelger men ändå önskar göra sin arbetsplikt åligger ansvaret på medlemmen att kontakta ordförande.

Kontakta oss på epost:

info@vikarbybatklubb.se

Följ oss

© All Rights Reserved 2017

Webbmaster - Magnus Sjönnebring

Uppdaterad: 2018-02-18